1 Nisan 2012 Pazar

YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI


Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) bugün  yapılacak.

Sınava, 1 milyon 837 bin aday girecek. YGS, Türkiye’de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekiyor. Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka 2012-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Üzerinde fotoğraf ve TC Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile süresi geçersiz pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2012-YGS’ye alınmayacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekiyor. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir duvar saati, adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş gibi gereçler ile şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler. Sınavda çanta, cep telefonu, saat, bluetooth, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf, makinesi, cep bilgisayarı, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvette kağıt ve defter de yasak.

YGS Adaylarının sınava girerken yanlarında 2012-YGS Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Nüfus cüzdanlarının üzerinde mutlaka adayın fotoğrafı ve TC Kimlik Numarası bulunmalıdır.
YGS Adaylarının sınava girerken yanlarında 2012-YGS Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Nüfus cüzdanlarının üzerinde mutlaka adayın fotoğrafı ve TC Kimlik Numarası bulunmalıdır.
Ayrıca süresi geçersiz pasaport kabul edilmeyecek. Gerekli belgeleri yanında bulundurmayan adayların mazereti ne olursa olsun, 2012-YGS’ye alınmayacak. Gerekli belgeleri yanında bulundurmayan aday sınava alınmış olsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav 160 Merkezde Yapılacak
2012 YGS yurt genelinde bütün il ve bazı ilçeler ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın da içinde yer aldığı 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
Sınav Saati ve Süresi
Tek oturum yapılacak sınav, saat 10.00′da başlayacak 160 dakika sürecek.

Sınav Kontrolleri;
Sınav öncesi kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılacak. Adayların sınav saatinde sınava sorunsuz ve vaktinde girebilmeleri için sınava girecekleri binanın bahçesinde en geç saat 09.00′da hazır bulunmaları gerekmekte.
Sınava Giriş Belgesinin Temin Edilmesi ve Sınava Girilecek Yerin Öğrenilmesi
Adaylar, sınava gireceği yer bilgisini gösteren ”Sınava Giriş Belgesini”, T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinden kendisi temin edecek.

YGS Yasaklarına Dikkat!.
Sınava giriş belgeleri dışında eşya yanlarında getirmemeleri gerekmektedir.
Bütün sınav salonlarında duvar saati, adaylar için sınavda kullanılmak üzere kalem, silgi, kalemtıraş vb. araçlarla birlikte şeker, peçete ÖSYM tarafından adaylara dağıtılacaktır. Şeffaf pet şişe içinde olmak şartıyla adaylar sınava su getirebilecektir.

Bina Girişlerinde Arama Yapılacak;
Sınav binalarına girişte emniyet görevlileri tarafından adayların ve sınav görevlilerinin üstleri elle ve dedektörle aranacaktır.
Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf, makinesi, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen aday olursa sınavı geçersiz sayılacaktır.
Bina girişinde yığılmayı önlemek için adayların çanta ve diğer eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, YGS’ye metal aksesuar içermeyen bir kıyafetle gelmeleri, saat 9.00’da sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri için son derece önem taşımaktadır.
Ayrıca adayın yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor.

Sınav Esnasında Dışarı Çıkış Olmayacak;
2012-YGS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak adaylar, sınav salonunda, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaktır.
Sınav giriş belgesindeki yerine oturan aday, 2012-YGS Sınav Giriş Belge ile nüfus cüzdanı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacak. Sınav görevlileri ilk iş olarak adayların her birinin kimlik kontrollerini yapacaktır. Kimlik kontrolleri, yerleştirme işlemleri tamamlanacak; ardından salon başkanı sınavda uyulacak kurulları adaylara okuyacaktır.
Adaylara üzerinde kendi fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtlarıyla içinde kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutular dağıtılacaktır. Adaylar cevap kâğıtlarındaki gerekli yerleri dolduracak; ardından salon görevlileri tarafından soru kitapçıkları dağıtılacaktır.

Adaylar soru kitapçıklarının sayfalarını çabucak kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerinde bulunan adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası bilgilerinin yer aldığı kısmı doldurup soru kitapçığında yazılı olan kitapçık numarasını cevap kağıdında ”Soru Kitapçık Numarası” alanına yazıp kodlayacaktır.
Adaylar yukarıda belirtilen işlemlerinin doğruluğunu hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanını kendileri kontrol edecektir.
Adayların sınav salonunu saat 12’den önce ve son 15 dakika içinde terk etmeleri mümkün olmayacaktır. Sınav esnasında adayların tuvalete gitmelerine, sınav salonundan çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.
Ne sebeple olursa olsun sınav salonundan çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve saat 12.00’ye kadar sınav salonunda bekletilecektir.

ÖSYM Temsilcileri Sınav Salonlarını Kontrol Edecek;
ÖSYM temsilcileri sınav esnasında sınav salonlarını dolaşacak, gerekli görmeleri halinde belge ve kimlik kontrollerini yapabileceklerdir.
Sınav esnasında adayların birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, konuşmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak bu yasaklara uymayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

YGS Soru Kitapçıkları Rastgele Dağıtılacak;
2012 YGS’de uygulanacak tüm testler, tek kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıtlarına işaretleyeceklerdir.
Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenmiş olup adaylara salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır.
Soru kitapçığı poşetini bizzat aday açacak ve poşeti açılmış kitapçık kabul etmeyecek, böyle bir durum olursa salon başkanından açılmamış poşetle değiştirilmesini isteyecektir.
Tüm soru kitapçıklarına verilen ”soru kitapçık numarası” farklı olacaktır. Soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların ve sorulardaki seçeneklerin yerleriyle doğru cevabın dizilişleri değişebilecektir. Yani bütün adayların cevap anahtarı farklı olacaktır.
Aday Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmaya da yanlış yazıp kodlamışsa cevap kâğıtları değerlendirmeye katılmayacaktır. Aday kendisine ait cevap kâğıdını kullanmaz ise yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Bir sorunun cevabı birden fazla işaretlenirse o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Sorunun cevabını değiştirmek isteyen aday cevap formunda değiştirmek istediği seçeneği iyice silip diğer seçeneği öyle işaretlemek zorunda olacaktır.
Cevap kâğıtlarını değerlendiren optik okuyucunun, iyice silinmeyen seçeneği de okuyabileceğinden özellikle yanlış verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde güzelce silinmiş olmalıdır.

2012 YGS’nin Değerlendirilmesi;
Sınavın bitiminde tüm adayların soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon görevlileri tarafından toplanacaktır.
2012 YGS’de testlere verilen cevaplar her bir test için ayrı değerlendirmeye alınacak olup adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirilen YGS sonrasında her aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturulacaktır.
Hesaplama sonucu YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adaylar, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih edemeyecek ayrıca Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) giremeyeceklerdir. Adayların YGS puanları 140′ın altında ise için ilgili yerleştirme puanı hesaplanmayacaktır.
Adaylar YGS’de 140-180 arası puan almış ise sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecektir. YGS puanlarından en az birinden 180 ve üstü alan olan adaylar LYS’ye girebilecektir.
YGS’den 180 ve daha fazla puan alan adaylar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ileöğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecektir.
YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri alan adaylar özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilecektir.

Bütün adaylara başarılar diliyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum yazmak için;
Google hesabınız yoksa "Anonim" bölümünü işaretleyerek
yorumunuzu yazabilirsiniz.
İsminizi yazmayı unutmayın!...